İLAN

 

               Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulaması dosyası onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

82296/1 Nolu Parselasyon Planı

Aktepe,Kanuni,

Bademlik,23 Nisan ve Güzelyurt Mahalleleri

 

Keçiören Belediye Encümeni`nin 29.04.2021 tarih ve 2014 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni`nin 08.07.2021 tarih ve 641/1029 sayılı kararı