İmar Plan Değişikliği (5036_93)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.11.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (K.Subayevleri-Hasköy UİP Revizyon)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 26.10.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (5014 Trafo)

Aşağıda konusu, mevkii belirtilen imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 26.10.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (30327)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 19.10.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
Sarıbeyler Kırsal Yerleşik Alan Sınır Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 06.10.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (34780 Regülatör)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 06.10.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
6944 Ada 7 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Aşağı eğlence Mahallesi 6944 ada 7 parselin arka bahçesinde bulunan 0,80 metre yüksekliğinde ve 18,40 metre uzunluğundaki istinat duvarının yıkıldığı görülmüş olup, İmar Kanununun 39. Maddesi kapsamında yapı tatil zaptı düzenlenerek zaptın gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre verilmiştir.  Zabıta Müdürlüğünün 16.09.2022 tarih ve 1132097 sayılı yazısından bina yönetimine ulaşılamadığından mahalle muhtarına tebliğinin yapıldığı anlaşıldığından, 19.09.2022 tarihinde yapı tatil zaptı ile  Zabıta Müdürlüğünün muhtarlığa tebliğine dair yazısının bir sureti bina giriş kapısına asılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (32896 ada)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 13.09.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (31039 Regülatör)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.08.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (30822/10 )

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.08.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (31196/1 )

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.08.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
6453 Ada 37 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

6453 Ada 37 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Duyuru Detay . . .
1919 Ada3 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

“Karakaya Mahallesi 1919 ada 3 parsel içerisindeki inşaatta 1. kat tavan betonunun döküldüğü, ikinci kat tavan kalıbının çakıldığı görülmüş olup, `İnsan hakları Eylem Planı (2021-2023) konulu` 2021/9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe girmiş olup söz konusu eylem planının "6.6.b inşaat alanları, afet riski altında bulunan binalar ile metruk binaların çevre güvenliği ve denetimine ilişkin düzenleyici çerçeve gözden geçirilecektir" faaliyetine ilişkin Bakanlığın 27.12.2021 tarihli ve 2556293 sayılı 2021/233) genelgesinin 4. maddesinin ç fıkrasında "Yapıda gerekli olan yenileme işleminin, yapının ilgili fonksiyonuna göre kullanıma açılmasının, bu mümkün değilse yıkım işlemlerinin yapı sahibince yapılmaması veyahut tehlike arz eden durumun devamı halinde yıkım Valilikçe yapılarak masrafı %20 fazlası ile ilgililerden tahsil edilecektir" denildiğinden 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır.”  

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Sosyal Donatı Alanlarında Yükseklik Belirleme Plan Notu Değişikliği)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 23.06.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (34377)

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 23.06.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.         

Duyuru Detay . . .