• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Whatsapp Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
  • EN
Mustafa Kemal ATATÜRK

İMAR VE PARSELASYON DUYURULARIMIZ

İmar ve Parselasyon Duyurularımız

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı itirazlarına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesine göre “… Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 322 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 21.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesine göre “… Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 05.10.2019 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

İmar Planı Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

İmar Planı Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Yol Genişlemesi İmar Planı Duyurusu

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “... üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkarılmıştır.

İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “... üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.09.2019 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkarılmıştır.

34883 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 06/10/2019 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 13.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.