İmar Plan Değişikliği (91811 Ada)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 10.03.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (9236 Ada Yanı Trafo)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 22.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (90828/1 ve 90829/2- 4- 5)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 22.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Kırsal Yerleşik Alan Sınırları)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen sınır tespitine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 16.02.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
91933 Ada 3 ve 4 Parseller Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Keçiören Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 28.07.2021 tarih ve E-71725412-7228-(91244)-2021072709572967776 sayılı yazısı ile İlçemiz imarın 91933 ada 3 ve 4 parsellerinde bulunan yapıların, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve suça mekan hazırlayan yerlerden olduğu bildirilmekte olup; iki yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği 19.01.2022 tarih ve 20220008 numaralı Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (29 adanın güneybatısında trafo yeri )

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (31618 adanın batısında trafo yeri)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (91789 Adanın Batısındaki Trafo Yeri)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (91762 Adanın Batısında Trafo Yeri)

            Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 17.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Bağlum Merkez Etap (İlave) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu )

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Ovacık II. Etap Plan Notları Değişikliği 2)

  Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 15.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (kızlarpınarı itirazlar)

Aşağıda konusu, mevkii, onay tarihi yazılı imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (34850 Ada 1 Parsel)

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 06.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (31088 Ada 7 Parsel)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (30863 Ada)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 30.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .