Keçiören Belediyemiz Mahallelerinde 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “ İmar Barışı” olarak uyulamaya konulan 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ,Yapı Kayıt Belgesi’ne ilişkin Keçiören Belediyesi mülkiyetindeki konut parselleri taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi  sahiplerine satışına ait usul ve esasları belirleyen “ Yapı Kayıt Belgesi Uygulama Yönetmeliği’nin uygulanması husunda  Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 381 karar no ile  onaylanmıştır.

Yapı Kayıt Yönetmeliği İçin Tıkalayınız

Belediye Meclis Kararı İçin Tıkalayınız

Yapı  Kayıt Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız