MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT SANCAKTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sancaktepe mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 4 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT SANCAKTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sancaktepe mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT A.EĞLENCE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 2 ADET DÜKKAN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin A.Eğlence mahallesinde bulunan toplam 2 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT OVACIK MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 4 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 11 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 3 (ÜÇ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

 Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 (Üç) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 (DOKUZ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 (Dokuz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 8 (SEKİZ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 8 (Sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 3 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 27 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İPTALİ İLANI

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 27 ADET ARSANIN İHALE İPTALİ  İLANI            Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 27 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  45 maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif  Usulü  ile  satış ilanları 26.08.2022 tarih ve ILNO1680491 İlan Numarası ile Posta Gazetesinde ve 26.08.2022 ve 29.08.2022  tarihlerinde ANADOLU Gazetesinde ilanları yapılmıştır.               Ancak; Danıştay 6. Dairesinin 2018/8399 E. 2022/4727 K. Ve 14.04.2022 günlü kararı ile kesinleşen Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/2915 ES. 2018/381 K. ve 28.02.2018 tarihli kararı ile Bağlum Mahallesinde satışı düşünülen 27 adet taşınmazın parselasyon planları iptal edildiğinden dolayı, satışı düşünülen 27 adet arsanın satışları iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT 2 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Ovacık mahallesinde bulunan toplam 2 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .