İmar Plan Değişikliği (Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği )

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (2043/1)

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
Özel Yaşar Koç Dil Kursu İle Keçiören Belediyemiz Arasında İmzalanan Eğitim Hizmeti Protokolü

Özel Yaşar Koç Dil Kursu ile Keçiören Belediyemiz arasında imzalanan eğitim hizmeti protokolüdür.

Duyuru Detay . . .
30893 Ada 10 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Kuşcağız Mahallesi,Tosyalılar Cad.No:6 Keçiören/Ankara adresinde ve 30893 ada 10 parselde bulunan bina,Keçiören Kaymakamlığı`nın 14.06.2021 tarih ve E-71725412-7228-91244-2021061109464066355 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39.maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır

Duyuru Detay . . .
30893 Ada 5 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Kuşcağız Mahallesi,Tosyalılar Cad.No:6 Keçiören/Ankara adresinde ve 30893 ada 5 parsele bulunan bina,Keçiören Kaymakamlığı`nın 14.06.2021 tarih ve E-71725412-7228-91244-2021061109464066355 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39.maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya Mahallerine Ait Revizyon )

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Kışlabaşı ve Şenyuva İmar Planı Değişikliği)

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
Yapı Kayıt Belgesi Uygulama Yönetmeliği

Keçiören Belediyemiz Mahallelerinde 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “ İmar Barışı” olarak uyulamaya konulan 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ,Yapı Kayıt Belgesi’ne ilişkin Keçiören Belediyesi mülkiyetindeki konut parselleri taşınmazların Yapı Kayıt Belgesi  sahiplerine satışına ait usul ve esasları belirleyen “ Yapı Kayıt Belgesi Uygulama Yönetmeliği’nin uygulanması husunda  Belediye Meclisinin 02.08.2021 tarih ve 381 karar no ile  onaylanmıştır.

Duyuru Detay . . .
Ankara Üniversitesi TÖMER ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan tüm belediye personeli ile birinci derece yakınlarını kapsayan işbirliği protokolüdür.

Ankara Üniversitesi  (TÖMER) ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılan tüm belediye personeli ile birinci derece yakınlarını  kapsayan  işbirliği protokolüdür.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (19 Mayıs, Şefkat, Tepebaşı, İncirli, Emrah, Çiçekli, Basınevleri, Karargahtepe, Kalaba ve Güçlükaya Mahallelerine Ait Revizyon İmar Planı )

          Aşağıda konusu revizyon imar planına ilişkin planlama alanı büyüklüğüne ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 06.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (91834 Trafo)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (31669 Trafo)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
Hacıkadın Parselasyon Plan İlanı (82296/1 )

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulaması dosyası onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .
31076 Ada 12 Parsel Yapı Tespit/Yapı Tatil Zaptı

Atapark Mahallesi 1382.Sokak No:80G Keçiören/ANKARA adresinde ve 31076 ada 12 parselinde bulunan bine Keçiören Kaymakamlığı`nın 03ç06.2021 tarih E-71725412-7228-(91244)-2021060311364059079 sayılı yazısına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39. maddesi kapsamında zabıt altına alınmıştır.

Duyuru Detay . . .
İmar Plan Değişikliği (Ovacık II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna İlişkin Plan Notu Değişikliği İlavesi)

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Duyuru Detay . . .