Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “... üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkarılmıştır.

 

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan yol genişlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı

Yükseltepe Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarih ve 254 sayılı kararı (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesi)