T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03- 908                                                                                                                                                    26/06/2020

Konu: Temmuz 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.07.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                           Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına plan notu ilavesi yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Yükseltepe Mahallesi 90677 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Yayla Mahallesi 91756 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Keçiören İlçesi, Kösrelik Mahallesi sınırları içerisinde; Keçiören İyi Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında kullanılmak üzere mera vasıflı 177 ada 1 sayılı parselin 50.546.615 m2’lik kısmına imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. K. Subayevleri Mahallesi 33848 ada 1 parselde yer alan Hayvanat Bahçesinin ruhsatlandırılabilmesi için rekreasyon alanı kullanımında olan alanın Hayvanat Bahçesi kullanımına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 7. Şevkat Mahallesi 4288 ada 93 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 8. Ayvalı Mahallesi 9356 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 9. Kışlabaşı-Şenyuva Uygulama İmar Planı Revizyonuna ait plan notlarının değiştirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 10. Ovacık Mahallesi 91788 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 11. Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 12. Sancaktepe Mahallesi 31523 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 13. Basınevleri Mahallesi 9860 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 14. Basınevleri Mahallesi 7003 ada da trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 15. Kavacık Subayevleri Mahallesi 33850 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çiçekli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. İlçemiz Yayla Mahallesinde vatandaşların spor yapabilecekleri tesislerin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize ait bir atık yönetim planı bulunmakta mıdır? Atık yönetim planı var ise hanelerden ayrı atık toplanması için neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde İŞKUR kapsamında hangi branşlarda kurslar açıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 20. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesindeki Kent Konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir hükmü gereğince Keçiören Belediyesi Kent Konseyinin 26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında oybirliği ile alınan karara istinaden Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonunun İlçemizdeki herhangi bir Okul, Park yada sokak ve Caddeye Arif Nihat ASYA’nın isminin verilmesi ile ilgili kararın Keçiören Belediyesi Meclisinde Mart ayı içinde gündeme alınarak görüşülmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde ikamet eden engelli nüfusumuzla ilgili bir araştırma yapılarak sayısının belirlenmesi yine İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde Mayıs ayında icra edilecek olan Engelliler Haftası ile ilgili düzenlenmesi planlanan bir program olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

    25. Önergeler