T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-1024                                                                                                                                                                                     25/06/2018

Konu : Temmuz 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2018 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                      Mustafa AK

                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Şenyuva Mahallesi 32287 ada 4 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Atapark Mahallesi 31629 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Ufuktepe Mahallesi 31161 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
 6. Yükseltepe Mahallesi 30199 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İncirli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. Gençlik haftası çerçevesinde ilçemiz genelinde ve Belediyemiz kapsamında yapılan faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz tarafından, 2018 yılı içerisinde ilaçlama yapılan mahallelerin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 10. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müz tarafından yapılan gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik önleyici çalışmalar hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 6 ayında yapmış olduğu faaliyetlerin araştırması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 12. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2018-30.04.2018 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 15. Hacettepe Üniversitesi tarafından Belediyemiz ana bina giriş katında mart ayında vatandaşlarımız ve Belediyemiz personellerine işitme testi yapılmış olup bu hizmet sonucunda kaç kişiye işitme testinin yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aile Eğitim Merkezinde halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tarafından Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar geldiğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 19. 2018 yılında düzenlenecek olan Keçiören Belediyesi 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında hangi ülkelerin katılım sağlayacaklarının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka ve Kavacık Subayevleri Mahallerinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 21. Keçiören Belediyesi 9. Uluslararası Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yapılan etkinliklerden yaşlılarımızın da faydalanması açısından herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı KEÇMEK’lerde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler