T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-971                                                                                                                19 /06/2017

Konu : Temmuz 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/07/2017 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. İlçemiz Bağlum mevkii Karakaya Mahallesinde imar planında İlköğretim Alanı olarak ayrılan imarın 91453 ada 3 sayılı parselindeki Keçiören Belediyesine ait 1726/9791 m² oranındaki 1726,00 m² hissenin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunun 75. maddesi (d) fıkrası gereğince Milli Eğitim Bakanlığı’na (Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. İlçemiz Karargahtepe Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında Camii Alanı olarak ayrılan imarın 6771 ada 34 sayılı parselin 5393 sayılı kanun 18. maddesi (e) fıkrası ile 75. maddesi (d) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Yükseltepe Mahallesi 90704 ada 1 sayılı parselde Camii Alanı ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Bağlum Mevkii 1893 adanın doğusunda yer alan Park alanında 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

7. Osmangazi Mahallesi 34811 ada 1 sayılı parseldeki “İlköğretim Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Karargahtepe Mahallesi 5559 ada 1 sayılı parseldeki “İlköğretim Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Yayla Mahallesi 30788 ada 2 ve 3 sayılı parsellerdeki “İlköğretim Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Kuşcağız Mahallesi 90897 ada 3 sayılı parseldeki “Kreş Alanı”, 90897 ada 5 sayılı parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ve 90897 ada 5 sayılı parselin batısındaki park alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11. Atapark Mahallesi 31019 ada 1 sayılı parseldeki “Eğitim Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12. Karakaya Mahallesi 91453 ada 3 sayılı parseldeki “İlköğretim Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13. Kuşcağız Mahallesi 90828 adadaki “Park Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14. Esertepe Mahallesi imarın 9371 ada 6 sayılı parselinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15. Bağlarbaşı Mahallesi, 33129 ada 1 sayılı parseldeki “Park Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16. Kamilocak Mahallesi 4874 ada 18 sayılı parseldeki “Belediye Hizmet Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık      Komisyonu Raporu

17. Keçiören’de okullar bazında yapılan sportif müsabakalara Belediye olarak ne gibi katkılar yapıldığı hususunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz birimlerinden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki tüm araçların bakımında, onarımında, yakıt harcamalarında tasarruf tedbirleri gereğince nasıl bir önlem alındığı, araçların tahsis edilen kişilerce özel işlerinde kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili ne tür çalışmalar yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe         Komisyonu Raporu

22. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Belediyemiz tarafından ne gibi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce yapılan sergilerin sayıları, konuları, hedef kitlesi ve katılımcı sayılarının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nce pazar yerlerinin denetiminde pazarcı esnafların ve satılan ürünlerin kontrolünde nelere dikkat edilip edilmediğinin araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu

26. 2017 yılında Belediyemiz tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında hangi ülke gecelerinin gerçekleştirildiğinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Emrah Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

28. Belediyemize bağlı Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun  fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29. Önergeler