T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-138                                                                                                                                   26/01/2021

Konu: Şubat 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

 

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. İlçemizde ikamet eden başarılı sporculara ödül verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Ovacık II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Yükseltepe Mahallesi, 90697 ada 1 ve 2 sayılı parseller ve Sancaktepe Mahallesi, 31502 adanın doğusunda kalan Park alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Plan Notu Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Şehit Kubilay Mahallesi 30498 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Sancaktepe Mahallesi 32125 ada 9, 10, 11 nolu parsellerin kamulaştırılması ve müteakiben plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Bağlum Merkez Etap İlave planında konut alanlarında kat yüksekliğinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz Merkez Hizmet Binası kuzey cephesinde yeni hizmete kazandırılacak olan kapalı otoparka ait ücret tarifesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. Belediye Meclisince alınan 07.12.2020 tarih ve 541 sayılı kararın tashihi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait, Osmangazi Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 13. Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili alınan 01.06.2020 tarih ve 290 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 14. Ankara Evlerinin, Türkiye Gençlik Vakfı’na yapılan tahsisi ile ilgili 01.02.2017 tarih ve 60 - 01.11.2018 tarih ve 497 sayılı Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. Türkiye Ankara Yeşilay Cemiyetine yapılan tahsis ile ilgili 03.12.2018 tarih ve 523 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 16. Yeni Dünya Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 06.08.2020 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 02.01.2018 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Metin ALAGÖZ Gençlik Merkezinde ne tür faaliyetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 19. Salgın döneminde internet üzerinden yapılan etkinliklerin önemi daha da arttığından, insanlar evde daha fazla vakit geçirirken öğretici yarışmalarla Keçiören’li hemşerilerimize ulaşabileceğimizden Belediyemiz tarafından çevrimiçi Satranç Turnuvası ve Bilgi Yarışması yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemize bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2019 yılında yapmış olduğu hizmetlerin neler olduğunun araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu
 21. Belediyemize bağlı kurslarda uzaktan eğitim kapsamında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.10.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nce tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 25. Keçiören ilçesi sınırlarında bulunan hastanelerde Ankara dışından gelerek tedavi gören hasta ve hasta yakınları için Belediyemizce ne gibi hizmetler verildiğinin araştırılması  hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 26. Belediyemiz birimlerinden Huzurevi Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                       
 27. İlçemizde faaliyet gösteren Lokanta ve Piknik tarzı olan işyerlerine Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 28. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Huzurevinin fiziki şartlarının araştırılarak Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 29. Belediyemiz tarafından, 2020 yılında yapılan Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 30. İlçemiz Aşağı Eğlence Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan alt yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 31. Belediyemiz tarafından Uyanış Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 32. İlçemizde Covid-19 virüsünün yayılması ve yeni yasakların gelmesi ile birlikte Pazar yerleri ve sosyal alanların Belediyemizce planlanması ile ilgili yapılan çalışmaların araştırılarak Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 33. Belediyemizce pandemi sürecinde aile kuracak vatandaşlarımızın nikah işlemlerinde ne gibi önlemler alındığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 34. Önergeler