T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-146                                                                                                                                              25 /01/2018

Konu : Şubat 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/02/2018 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                            Mustafa AK

                                                                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. İlçemiz Bağlum Mahallesinde imarın 1843 ada 3 sayılı parselini teşkil eden taşınmazdaki Halil Tuncay ALTINSU, Nuray GÜLŞEN ve Gülay MAVİLİ’ye ait hisse ile yine Bağlum Mahallesinde konut kullanımına ayrılan imarın 91457 ada 4 sayılı parselindeki Belediyemiz hissesi ile başabaş takas edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Bağlum-Karşıyaka Mahallesi 91273 adanın güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Basınevleri Mahallesi 32139 adanın kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Osmangazi Mahallesi 31296 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Yükseltepe Mahallesi 30132 ada 6 ve 7 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Yükseltepe Mahallesi 34924 ada 2 ve 3 (Eski 30134 ada 8 ve 9) sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Bağlum Hisar Mahallesi 91459 ada 3 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Güzelyurt Mahallesi Uygulama İmar Plan Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesine itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Osmangazi Mahallesi 34813 ada 1, 2, 3, 4 ile 34811 ada 2, 3, 4, 5 sayılı parsellerde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Bademlik Mahallesi 30505 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 19 Mayıs Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2017 yılında yapılan sportif faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. İlçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören çocuklar için Belediyemizce yapılan sağlık taramalarının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Eğitim Merkezinde “Eğitim Danışmanlığı” konusunda eğitim verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevi biriminin yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden, Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2017-30.11.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nasıl bir çalışma yaptığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 22. 03 Aralık Dünya Engelliler Günün de Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlara ne gibi etkinlik yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Ak Masanın halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan bayanlara yönelik yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, ilçemizde esnaf ve sanatkâr odaklı bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 26. Belediyemizin kardeş belediyesi olan Kosova Cumhuriyeti Fushe Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kanuni Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 28. Belediyemizin yaptığı sosyal yardımlarda, yaşlılar ve kimsesizlerle ilgili ilçemizdeki kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 29. Belediyemize bağlı Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler