Parselasyon Planı Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulaması dosyası onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 26.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır. (82297 Nolu Parselasyon Planı)

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  4288 ada 93 ve 94 nolu parsellere ait İmar Uygulaması   Şevkat Mahallesi   Keçiören Belediye Encümeni`nin 30.12.2020 tarih ve 10267 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni`nin 18.03.2021 tarih ve 255 sayılı kararı