Parselasyon Planı Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulaması dosyası onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 26.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır. (82298 Nolu Parselasyon Planı)

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  3848 ada 1 nolu parsele ait İmar Uygulaması   Kavacık Subayevleri Mahallesi   Keçiören Belediye Encümeni`nin 21.01.2021 tarih ve 306 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni`nin 18.03.2021 tarih ve 256 sayılı kararı