T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03-2420                                                                                                                                            28/12/2020

Konu: Ocak 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

      Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.01.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

 

         İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                 Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. İlçemiz sınırları içerisinde inşaa edilen yapılarda “Yapı Kullanım İzin Belgesi” düzenlenmesi öncesinde Yapı Kimlik Kılavuzunun Belediyemize sunulmasının zorunlu hale getirilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Bağlum 3. Etap uygulama imar planı revizyonuna ait plan notlarında değişiklik yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Bağlum Merkez uygulama imar planı ve revizyonunda yapılacak değişiklikler hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Basınevleri, Çiçekli Mahallesi ve Papazderesi Mevkii 91264/1, 2, 3, 34834/1, 2, 3, 34833/1-13 ve 34832/1, 2 sayılı ada parsellere ilişkin imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahallelerini kapsayan yaklaşık 136 ha büyüklüğündeki alanda uygulama imar planı revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. 19 Mayıs Mahallesini kapsayan yaklaşık 78 ha büyüklüğündeki alanda uygulama imar planı revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait, Tepebaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 10. Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili alınan 01.06.2020 tarih ve 290 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. Ankara Evlerinin, Türkiye Gençlik Vakfı’na yapılan tahsisi ile ilgili 01.02.2017 tarih ve 60 - 01.11.2018 tarih ve 497 sayılı Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 12. Türkiye Ankara Yeşilay Cemiyetine yapılan tahsis ile ilgili 03.12.2018 tarih ve 523 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 13. Yeni Dünya Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 06.08.2020 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 14. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na yapılan tahsis ile ilgili 02.01.2018 tarih ve 35 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde yapılacak olan spor yatırımlarının yerinde incelenmesi üzere belediye yetkilileri ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz tarafından, içerisinde bulunduğumuz kış ayları münasebetiyle İlçemizdeki sokak hayvanlarımız için beslenme ve barınma noktasında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 17. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 2020 yılına ait belirli gün ve haftalarda hangi kutlamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. İlçemizdeki Basınevleri Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan isimsiz parka Şehit Özel Harekât Polisi Emre BEKER isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz birimlerinden Huzurevi Müdürlüğü’nün 01.01.2020-30.09.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz tarafından, 2020 yılının ilk 6 ayında Engelli vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler ve yardımlar yapıldığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 22. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                 
 23. İlçemizde faaliyet gösteren Unlu Mamuller ve Ekmek fırınlarına Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 24. İlçemizdeki yaşlı ve kimsesizlerin tespit edilip kayıt altına alınarak, Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hizmetlerinden faydalanmaları için gerekli çalışmaların yapılarak Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemiz tarafından, 2020 yılı içerisinde Ankara’daki Büyükelçiliklere yapılan ziyaretler araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 26. İlçemiz Aktepe Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan alt yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 27. Belediyemiz tarafından Yakacık Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz sınırları içerisinde Planlama ve Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak çalışmalarda Sosyal ve Kültürel alanlarda öncelik verilmesi hususunda Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 29. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Eğitim Merkezimizde ailelere yönelik manevi ve ahlaki değerler eğitimi verilip verilmediğinin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler