T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03-E.1961                                                                                                                                           25 /12/2017

Konu : Ocak 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

            Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2018 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

               İlanen duyurulur.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                Mustafa AK

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. İlçemiz Atapark Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında Dini Tesis Alanı olarak ayrılan 31709 ada 1 sayılı parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanun’un 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. İlçemiz Karargahtepe Mahallesinde 5968 ada 2 sayılı parsel üzerindeki Anafartalar Parkı içerisindeki yaklaşık 100 m² kapalı alanın, Kalaba Mahallesinde 33842 ada yanındaki park alanı içerisine inşaa edilen yaklaşık 67.50 m² alana sahip yapının, Gazilerimiz ve Şehit yakınlarının buluşma ve toplanması için irtibat bürosu olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrası ile 75. Maddesi (c) fıkrası gereğince Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. İlçemiz K. Subayevleri  Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında Dini Tesis Alanı olarak ayrılan imarın 6494  ada 25 parseli üzerine imar durumuna uygun şekilde Cami ve Kur’an Kursu yapılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrası ile yine aynı Kanunu 75. maddesi (d) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. Sözleşmeli personellerin ücretleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. Güçlükaya Mahallesi 4311 ada 15 sayılı parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 19/f-1-2 maddeleri ile alakalı düzenleme yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Ovacık Mahallesi 91749 ada 4 ve 91750 ada 1 sayılı parselde plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 91437 ada güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada ile 90829 adaları kapsayan imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Karakaya Mahallesi imarın 91453 ada 6 sayılı parselini kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan     değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Ufuktepe Mahallesi, 16599 ada 2, 3, 4 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Kanuni Mahallesi, 90849 ada 8 ve 15 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Kalaba Mahallesi 92032 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kamilocak Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Abdurrahim KARAKOÇ Kültür Merkezinde ne gibi faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin sokak hayvanları için ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 20. Belediyemizin Yaşam ve Kültür Merkezi olarak hizmet veren alanlarda, etkinliklere hizmet veren eğitici ve hocaların hizmeti yeterli noktalara ulaştırıp ulaştırmadıklarının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  
 23. Belediyemiz birimlerinden, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2017-31.10.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz birimlerinden, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün Belediyemizin tahmini bütçesinin hazırlanmasında nasıl bir çalışma yaptığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 25. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaları için Belediyemiz tarafından neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  
 26. Belediyemizce vatandaşlarımıza verilen cenaze hizmetlerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 27.  Belediyemize bağlı Aile Eğitim Merkezinde yapılan etkinlikler ve bu etkinliklerden yararlanan vatandaş sayısının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 28. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, ilçemizde bulunan esnaf ve sanatkâr odaklı bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 29. Belediyemizin kardeş belediyesi olan İskoçya Stirling Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 30.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İncirli Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 31. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Huzurevinde kalan yaşlılarımıza elişi ve beceri kursları konusunda ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 32.  Belediyemize bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 33. Önergeler