T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-458                                                                                            26/03/2018

Konu : Nisan 2018 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/04/2018 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

             İlanen duyurulur.

                                                                                                                              Mustafa AK

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’ncü maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Belediye Başkanının 2017 yılı Faaliyet Raporu.
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 ve 26’ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi sunulması.
 7. Pınarbaşı Mahallesi 4070 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 8. Ovacık Mahallesi Karakaya Mevkii 969 parsele ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 9. Ovacık Mahallesi 91759 ada 6 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 15x25= 375 m2’lik dağıtım merkezi ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Esertepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz tarafından, 2018 yılında yapılacak olan Okullar Ligi Müsabakalarına kaç branşta, kaç sporcu ve okulun katılacağının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 12. İlçemizdeki pazarlarda halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda Belediyemizce yapılan çalışmalar konusunda ne gibi faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren KEDEM’lerde 2017 yılı içerisinde gerçekleşen eğitim seminerlerinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce tasarruf tedbirleri açısından herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize bağlı Engelliler Merkezine kayıtlı üyelerin, yılın belli günlerinde Sinema ve Tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılıp katılmadıklarının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı KEDEM’lerde görev yapan personellerin halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ilçemizde bulunan okulların ne gibi ihtiyaçları ve taleplerinin karşılandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğüne, esnaf ve sanatkâr odaklı ne tür sorunlar ve talepler geldiğini, çözüm noktasında neler yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu
 22. Belediyemizin 2017 yılı içerisinde kurmuş olduğu yurt içi ve yurt dışı kardeş şehir ilişkileri kapsamında hangi Belediyeler ile kardeş Belediye (şehir) olunduğunun araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 23. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kalaba Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz tarafından, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Huzur Evinde kalan yaşlılar ve kimsesiz vatandaşlara ne gibi sağlık hizmetlerinin verildiğinin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemize bağlı Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 26. Önergeler