T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /03/2017

Konu : Nisan 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/04/2017 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33’ncü maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ncü maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Belediye Başkanının 2016 yılı Faaliyet Raporu

6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25 ve 26’ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi sunulması

7. Ayvalı Mahallesi 30201 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

8. Karşıyaka Mahallesi 91384 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

9. Karakaya Mahallesi 1926 ada 1 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

10. Karakaya Mahallesi 1951 ada 7 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

11. Yükseltepe Mahallesi 90676 ada 10 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

12. Osmangazi Mahallesi 34813 ada 4 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

13. Atapark Mahallesi 31036 ada 9 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

14. Aktepe Mahallesi 33079 ada 3 ve 4 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15. Bağlarbaşı Mahallesi 30430 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

16. Yükseltepe Mahallesi 30135 ada 1 sayılı parselde yer alan pazar alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

17. Atapark Mahallesi 31664 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

18. Ufuktepe Mahallesi 31163 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

19. Sancaktepe Mahallesi 31546 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

20. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

21. Belediyemiz Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan Okullar Ligine kaç okulun katıldığı ve hangi branşlarda yarıştıklarının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

22. Yaklaşan yaz mevsimi sebebi ile sinek ve haşere üreten bataklıkların kurutulması ve bu konuda Belediyemizin hazırlıklarının ne aşamada olduğunun araştırılarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

23. Belediyemiz tarafından mahallelerde açılan konaklarda kültürel faaliyet olarak neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

24. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 

25. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

26. Belediyemiz birimlerinden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

27. 2016 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından (merkez hükümet tarafından uygulamaya alınan tasarruf tedbirleri konusunda) hangi uygulamaların yapıldığının tespit edilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

28. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşların hastalanıp hastaneye gitmeleri gerektiğinde, Belediyemiz tarafından araç ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

29. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nün halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

30. 2016 yılında Belediyemiz tarafından ilçemizde gerçekleştirilen konserlerle ilgili faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

31. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan esnafın kaldırımı işgal ettiği, yayanın yürümesine engel olduğu şikâyetleri üzerine esnafın kaldırımı tamamen işgal etmeden çıkma yapması konusunda araştırma ve düzenleme yapılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu 

32. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AB Proje Koordinasyon Ofisince 2016 yılında gerçekleştirilen proje ve etkinliklerin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

33. İlçemiz bünyesinde tarihi dokusu korunan bağ evlerinin olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

34. İlçemiz sınırları içerisinde bilinen ve kayıtlara geçmiş kimsesiz vatandaşlarımızla ilgili Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  

35. Belediyemize bağlı Etüd Proje Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

36. Önergeler