04.05.2023
14 : 10

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

   

1– Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 8 (Sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - Bahse konu 8 (Sekiz) adet taşınmazın bilgileri tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Adres

Brüt Alan                ( m² )

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

1

Hasköy

---

----

Ihlamur Vadisi Rekreasyon Alanı Volkan Sok. No: 1/1 Kafeterya

156,00

04.05.2023

14:10

12.750,00 TL./Ay+ KDV

9.180,00 TL.

2

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 106 Dükkân

71,00

04.05.2023

14:20

9.500,00 TL./Ay

6.840,00 TL.

3

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 108/H Dükkân

48,00

04.05.2023

14:30

6.400,00 TL./Ay

4.608,00 TL.

4

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/G Dükkân

24,00

04.05.2023

14:40

750,00 TL./Ay

540,00 TL.

5

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/D Dükkân

38,00

04.05.2023

14:50

1.000,00 TL./Ay

720,00 TL.

6

Güçlükaya

91937

1

Fatih Cad. No: 110/Ü Dükkân

164,00

04.05.2023

15:00

4.500,00 TL./Ay

3.240,00 TL.

7

A. Eğlence

7947

33

Gnr. Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No: 59/103 Dükkân

74,47

04.05.2023

15:10

1.400,00 TL/Ay

1.008,00 TL.

8

A. Eğlence

7947

33

Gnr. Tevfik Sağlam Cad. Fatih Çarşısı No: 59/106 Dükkân

57,87

04.05.2023

15:20

1.250,00 TL/Ay

900,00 TL.

 

Not: Tabloda 6, 7 ve 8 sıra numaralı ilanlarda belirtilen dükkânlar, sivil toplum kuruluşu açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanacaktır.

 

3 -   İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

3-1.  İhaleye iştirak dilekçesi.

3-2.  Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

3-3.  İkametgâh Belgesi.      

3-4.  Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

3-5.   Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

3-6.   Şartname bedelinin Belediye veznesine veya Belediye’ nin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

3-7. Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. ( Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-8.  Kiracılık ilişkisinden dolayı, Belediye ile icralık ya da mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge.  ( Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

3-9.   Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

3-10. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

3-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

3-12. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)

 

4 -  İhaleye Katılamayacak olanlar:

4-1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 6.  maddesinde belirtilen kişiler,  doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4-2. Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

 

5 -  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

6 -  Müracaat  Belgelerinin  Verilmesi   :   Müracaat  belgeleri kapalı bir zarfa konularak;  Encümen  Başkanlığına  sunulmak  üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir..

   

7 -  İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

( Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA )