15.09.2022
13 : 20

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 27 ADET ARSANIN İHALE İPTALİ  İLANI

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 27 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  45 maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif  Usulü  ile  satış ilanları 26.08.2022 tarih ve ILNO1680491 İlan Numarası ile Posta Gazetesinde ve 26.08.2022 ve 29.08.2022  tarihlerinde ANADOLU Gazetesinde ilanları yapılmıştır.

 

            Ancak; Danıştay 6. Dairesinin 2018/8399 E. 2022/4727 K. Ve 14.04.2022 günlü kararı ile kesinleşen Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/2915 ES. 2018/381 K. ve 28.02.2018 tarihli kararı ile Bağlum Mahallesinde satışı düşünülen 27 adet taşınmazın parselasyon planları iptal edildiğinden dolayı, satışı düşünülen 27 adet arsanın satışları iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.