T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /04/2017

Konu : Mayıs 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2017 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Belediyemizin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı

4. Kuşcağız Mahallesi 31685 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Bağlum Mevkiinde yer alan 1960 ada 1 sayılı parseldeki Sosyal Kültürel Tesis Alanı ile ilgili imar plan tadilatının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Ufuktepe Mahallesi 31244 ada 3 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Bağlum Mahallesi 2609 adayı kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Bağlum Karşıyaka Mahallesi 91446 ada 1 sayılı parselde (eski 2303 ada 1 parsel) imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Şehit Kubilay Mahallesi 34453 ada 4 ve 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Bağlarbaşı Mahallesi 33156 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11. Ayvalı Mahallesi 30201 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12. Karşıyaka Mahallesi 91384 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

13. Karakaya Mahallesi 1926 ada 1 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

14. Karakaya Mahallesi 1951 ada 7 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

15. Yükseltepe Mahallesi 90676 ada 10 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

16. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeşiltepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

17. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin ve faaliyet alanlarının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

18. İlçemizde bulunan halkımızın yeme, içme ve konaklama ihtiyaçlarını giderdiği (lokanta, pastane, fırın vb.) yerlerin Belediyemiz tarafından denetlenip denetlenmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

19. Belediyemize ait sosyal tesislerde kaç adet kütüphane bulunduğu ve bu kütüphanelerden faydalananlara ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

21. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2016 yılı içerisinde tasarruf tedbirleri açısından hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

24. Belediyemiz birimlerinden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı engelliler merkezine kayıtlı kaç tane engelli vatandaşımızın olduğunun araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

25. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

26. Belediyemizin İŞKUR’la beraber istihdam için meslek edindirme kursları tarafından ne gibi faaliyetlerin yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

27. Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün esnaf ziyaretleri esnasında ortaya çıkan esnaf sorunlarının çözümünde, çözüm ile ilgili müdürlükler tarafından herhangi bir yazışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

28. 2016 yılında Belediyemiz tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ülke gecelerinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

29. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çiçekli Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

30. Belediyemizin yaşlılarımıza yönelik sosyal ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ne gibi projelerinin olduğunun araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

31. Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

32. Önergeler