T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833 - 105.02 - E.301                                                                                                                                         22/02/2018

Konu : Davet ve Gündem

 

İ  L  A  N

            Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2018 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mustafa AK                                                                                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Bağlum-Karşıyaka Mahallesi 91383 ada 1 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Sancaktepe Mahallesi 31523 ada 1 ve 34351 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Etlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 6. Belediyemiz tarafından 2017 yılında Gençlik Merkezlerimizde verilen eğitici, öğretici seminerlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 7. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan lokantaların hijyenik durumlarının kontrol edilip edilmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 8. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Aile Eğitim Merkezinde öğrencilere yönelik sınav stresini yenme ve iletişim konularında 2017 yılında verilen eğitimlerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 9. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yapmış olduğu faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 10. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz birimlerinden, Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nün 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden, Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nasıl bir çalışma yaptığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 13. 4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi gereği kamu kurumlarında çalışan personellerin %4 oranında engelli personel çalıştırılması gereği görüldüğünden Belediyemizde çalışan engelli personelin kanunun ilgili maddesinde belirtilen sayıya ulaşıp ulaşmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 
 14. Belediyemize bağlı KEÇMEK’lerde görev yapan personellerin halkla ilişkiler yönünden yapmış olduğu çalışmaların araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz tarafından, 2017 yılı içerisinde açılışı yapılan yerlerin içerik ve sayılarının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik ne tür programlar yapıldığı veya herhangi projelerin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 17. Belediyemizin kardeş belediyesi olan Filistin Devleti El Halil Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 18. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kafkas Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde sokaklarda yer alan kaldırımların bozuklukları sebebiyle yaşlılarımız sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında Belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmaların araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemize bağlı Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 21. Önergeler