T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-E.318                                                                                             21/02/2017

Konu : Mart 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/03/2017 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti  

3. Yükseltepe Mahallesi 30135 ada 1 sayılı parselde yer alan pazar alanında 5x8=40 m2'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

4. Atapark Mahallesi 31664 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

5. Ufuktepe Mahallesi 31163 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

6. Sancaktepe Mahallesi 31546 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

7. Yükseltepe Mahallesi 30195 ada 6 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. Bağlum Mahallesi 91453 ada 6 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9.  Şehit Kubilay Mahallesi 34367 ada 3 ve 4 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Çiçekli Mahallesi 34832 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11. Yükseltepe Mahallesi 30149 ada 4, 5 ve 9 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12. Şenyuva Mahallesi 32287 ada 4 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13. Esertepe Mahallesi 31845 ada 7 sayılı parselde imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

15. İlçemizde bulunan Metin ALAGÖZ Gençlik Merkezinde hangi branşlarda hizmet verildiği ve bu branşlardan kaç adet gencin faydalandığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

16. Umuma açık yerlerin temizliğine ve intizamına dikkat edilip edilmediği konusunun Zabıta Müdürlüğü’nce denetlenip denetlenmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

17. Eğitime destek vermek üzere, Belediyemizce açılan (KEDEM) kurslarında 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul düzeyinde kaç çocuk faydalanmaktadır. Kurslara katılan öğrencilere yönelik ana derslerin yanı sıra sosyal branşlarda da desteklerimiz var mıdır araştırılarak Meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

18. Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

20. Belediyemiz birimlerinden Etüt Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

21. Fen işleri Müdürlüğü’nün 2016 yılı içerisinde yaptığı çalışmalarda tasarruf tedbirleri açısından hangi ölçülerde uyulup uyulmadığının tespit edilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

22. Belediyemize ait kurs merkezlerinde engelli vatandaşlarımıza KPSS vs. sınavlara hazırlık maksadıyla yapılan çalışmaların ne olduğuyla ilgili araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

23. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün halkla ilişkilerinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

24. Belediyemiz KEDEM’deki çocuklarla ilgili ne gibi sosyal faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

25. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bulunan esnafın kaldırımı işgal ettiği, yayanın yürümesine engel olduğu şikâyetleri üzerine esnafın kaldırımı tamamen işgal etmeden çıkma yapması konusunda araştırma ve düzenleme yapılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu 

26. İngiltere Sterling Kardeş Belediyesi ile ilgili gençlik projelerinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çalseki Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

28. İlçemiz sınırları içerisinde sokaklarda yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

29. Belediyemize bağlı İşletme İştirakler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

30.  Önergeler