Kösrelik Göleti Kıyı Kenar Çizgisi 

Aşağıda konusu, mevkii, kıyı kenar çizgisi onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Kösrelik Göleti Kıyı Kenar Çizgisi   Kösrelik Mahallesi   Ankara Valiliğince oluşturulan komisyonca uygun görülen kıyı kenar çizgisi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9.Maddesi gereğince 05.05.2021 tarih ve 902602 sayılı kararı.