İLAN

 

 

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 21.02.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

Keçiören Yerleşik Alan Sınırı içinde kamu kullanımına ayrılan sosyal donatı alanlarında yapılaşma koşulu belirlenmesine ilişkin plan notu değişikliği

-

Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2023 tarih ve 71 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.02.2024 tarih ve 189 sayılı kararı

Ayrıntılı Görüntülemek İçin Tıklayın