T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı:  55676833-301.03- 2032                                                                                                                                   23/10/2020

Konu: Kasım 2020 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.11.2020 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                           Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Kuşcağız Mahallesi 32137 adanın bitişiğinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yerinin kaydırılmasına yönelik imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Çiçekli Mahallesi 6168 adanın güney doğusunda yer alan yol alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Esertepe Mahallesi 91833 adanın doğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Yeraltı Çöp Konteynerleri ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 01.04.2015 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesihakkındaki İmar, Bayındırlık ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 6. Gümüşdere Mah. 91978 ada 1 ve 91979 ada 1 parselde plan tadilatı yapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Sancaktepe Mahallesi 90699 ada ile 90700 adalar arasında kalan park alanında imar plan değişikliği yapılarak bölgenin ihtiyacı olan cami alanına dönüştürülmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait, 19 Mayıs Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. İlçemizde yapılacak olan spor yatırımlarının yerinde incelenmesi üzere belediye yetkilileri ve yerel yöneticilerle birlikte toplantı yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. Belediyemizin sınırları içerisinde uçkunla (Karasinek ve Sivrisinek) Mücadele kapsamında ne gibi önlemler alındığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Çocuk Eğitim Merkezinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında hangi etkinliklerin yapılacağının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. İlçemizde yer alan işyeri ve konutlarda bulunan isim tabelalarında yabancı isim kullanılmaması hakkındaki İsimlendirme ve Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 13. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz birimlerinden Etüt Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2020-31.07.2020 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 16. Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi aileler için giysi yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılarak konu hakkında Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğunu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                                 
 18. İlçemizde faaliyet gösteren Berber ve Kuaför Salonlarına Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 19. Belediyemize bağlı Huzur evinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın sayısının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından yurt dışı olarak hangi ülkelerle kardeş Belediye (Şehir) olduğumuzun araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz 23 Nisan Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan alt yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz tarafından 2019 yılı içerisinde Yeşiltepe Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz tarafından ilçemizde yer alan mahallelere yapılacak olan proje ve yatırım faaliyetlerinin olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz bünyesinde bulunan kadın sığınma evlerinde pandemi sürecinde hangi çalışmaların yapıldığı, hijyen eğitimi verilip verilmediğinin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler