T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı :  55676833-301.03- 1714                                                                                            24 /10/2017

Konu : Kasım 2017 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/11/2017 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                           Mustafa AK

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. Geçen toplantı tutanak özeti
 3. Keçiören Belediyesi Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Tahsisi Yapılacak Sosyal Konutların Tahsisi ve Satışına İlişkin Yönetmeliğe ek madde eklenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. İlçemiz Kanuni Mahallesi, Osmangazi Caddesi ile Başkent Caddesinin kesiştiği alanda Kanuni Semt Pazarı kurulması hakkındaki Başkanlık yazısı. 
 5. Şenyuva Mahallesi, 32268 adanın kuzeyinde yer alan Park alanında 8x5= 40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 6. K. Subayevleri Mahallesi, 5673 adanın güneyinde yer alan Park alanında 8x5= 40 m²'lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Güçlükaya Mahallesi, 91047 ada 6 sayılı Parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Ufuktepe Mahallesi, 16599 ada 2, 3, 4 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Atapark Mahallesi, 31679 ada 1 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Bağlarbaşı Mahallesi, 4201 ada 17, 22 ve 34846 ada 3 sayılı parsellerde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Ovacık Mahallesi, 91812 ada 1 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kanuni Mahallesi, 90849 ada 8 ve 15 sayılı parselde plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Kalaba Mahallesi 92032 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 23 Nisan Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 15. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılacak mahalleler arası “Gazozuna Maç” adlı futbol turnuvasına kaç çocuğun katılacağı ve Belediyemiz tarafından katılımcılara herhangi spor malzeme desteği verilip verilmeyeceğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 16. Belediyemiz sınırları içerisinde kurban kesim ve satış alanlarının Kurban Bayramının bitimi itibariyle, çevre ve insan sağlığı açısından Belediyemizce ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 17. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Keçiören’deki İlkokul, Ortaokul, Liselerde dereceye giren öğrencileri takdir etmek ve diğer öğrencileri de teşvik etmek amacıyla Belediyemizce yapılan etkinliklerin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz birimlerinden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2017-31.08.2017 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından tasarruf tedbirleri gereğince hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 22. İlçemizde kendini ve adresini belirtemeyecek şekilde bir engeli olan, zihinsel engelli ve Alzheimer hastaları için “Sevgi İzi Projesi” kapsamında kampanya başlatılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün halkla ilişkiler açısından ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 24. İlçemizde bulunan Estergon Türk Kültür Merkezinde yer alan Etnografya Müzesine gelen ziyaretçi sayısı ve müzede yer alan eserlerin tespit edilmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 25. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkârların sorunları, çalışma alanları, genel sayıları gibi bilgi arşiv çalışması yapıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 26. Belediyemizin kardeş belediyesi Azerbaycan Cumhuriyeti  Sumgait Belediyesi ile hangi tarihte kardeş belediye olunduğu, buna bağlı olarak Bakanlık onayı alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 27. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hisar mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 28. Belediyemiz sınırları içerisinde yalnız yaşayan erkek ve kadın yaşlılarımız ile ilgili bir veri var mı? Bu yalnız yaşayan yaşlılarımızın tüm sorunları ile ilgili Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 29. Belediyemize bağlı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 30. Önergeler