Aşağıda konusu, mevkii, imar ada numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. Maddesine göre “…Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.” Keçiören Belediye Meclisinin 04.02.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.01.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

KONUSU

MEVKİİ

ONAY TARİHİ

2606 ada 10,11ve 13 sayılı parseller ile 2607 kuzeyindeki park alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

Bağlum-Karşıyaka Mahallesi

 

Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.02.2019 tarih ve 77 sayılı kararı, (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesi)