İmar Plan Değişikliği

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Şenlik, Yakacık, Güçlükaya ve Tepebaşı Mahallerine Ait Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği   Şenlik, Yakacık, Güçlükaya ve Tepebaşı Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 07.12.2020 tarih ve 539 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.02.2021 tarih ve 262 sayılı kararı  

 

Plan Notu için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

İlgide kayıtlı yazıya istinaden müdürlüğümüzce yapılan incelemede; Keçiören İlçesi, Şenlik, Yakacık, Güçlükaya ve Tepebaşı Mahalleleri "Şenlik, Yakacık, Güçlükaya ve Tepebaşı Mahallerine Ait Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği” Keçiören Belediye Meclisi`nin 07.12.2020 tarih ve 539 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.02.2021 tarih ve 262 sayılı kararıyla onaylandığı, onaylanan planların müdürlüğümüzün ilan panosunda 03.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre askıya çıkartıldığı, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06528399)

         Bilgi ve gereğini arz ederim. 05.04.2021