İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 20.04.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu   Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.01 2021 tarih ve 42 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.02.2021 tarih ve 196 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

Ayrıntılı Plan Notu için Tıklayınız.