İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 27.04.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
 

91264/1,2,3- 34834/1,2,3

34833/1,13 ve 34832/1,2 sayılı ada/parsellerde Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Basınevleri ve Çiçekli Mahalleleri    Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.01.2021 tarih ve 41 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.04.2021 tarih ve 651 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı plan için Tıklayınız.