İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 12.07.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Ovacık II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna İlişkin Plan Notu Değişikliği İlavesi   Ovacık Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 92 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 25.05.2021 tarih ve 929 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan Notu için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ovacık Mahallesini kapsayan “Ovacık II. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna İlişkin Plan Notu Değişikliği İlavesi”, Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.02.2021 tarih ve 92 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 25.05.2021 tarih ve 929 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 12.07.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06984960)

Bilgi ve gereğini arz ederim.12.08.2021