İmar Plan Değişikliği 

 

       Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 15.12.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Ovacık ll. Etap Uygulama İmar Planı (9 No`lu) Plan Notu Değişikliği Hakkında   Ovacık Mevkii   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 482 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 23.11.2021 tarih ve 2455 sayılı kararı  

 

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.