İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Keçiören İlçesi, Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına Yönelik Plan ve Plan Notu Değişikliği   Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08. 2021 tarih ve 413 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1745 sayılı kararı  


 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Keçiören İlçesi, Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İtirazlarına Yönelik Plan ve Plan Notu Değişikliği’ne ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.08. 2021 tarih ve 413 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1745 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:UİP06967896)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.