İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahallelerine Ait 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Değişikliği   Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı Mahalleleri   eçiören Belediye Meclisi`nin 01.06.2021 tarih ve 304 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.09.2021 tarih ve 1836 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan İçin Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe ve Bağlarbaşı
Mahallelerine ait Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin;
Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarih ve 304 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 10.09.2021 tarih ve 1836 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı uygulama imar planı
değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 04.10.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış
olup, askı sürecinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir (PİN:
UİP-06280243).
Bilgi ve gereğini arz ederim.