İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, onay tarihi yazılı imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ                            ONAY TARİHİ  
  Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresine Ait 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği   Çaldıran, Adnan Menderes, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Kamilocak, Bağlarbaşı, Kalaba, Şefkat, Güçlükaya, Yakacık ve Şenlik Mahalleleri  

1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 484 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2021 tarih ve 2249 sayılı kararı

1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 484 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2021 tarih ve 2254 sayılı kararı

 


Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Çaldıran, Adnan Menderes, Kavacık Subayevleri, Hasköy, Kamilocak, Bağlarbaşı, Kalaba, Şefkat, Güçlükaya, Yakacık ve Şenlik Mahalleleri "Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresine Ait İlave ve Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği” ne ilişkin 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 484 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2021 tarih ve 2249 sayılı kararıyla onaylandığı,

1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı İtirazlarına Yönelik İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.09.2021 tarih ve 484 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2021 tarih ve 2254 sayılı kararıyla onaylandığı, onaylanan planların müdürlüğümüzün ilan panosunda 08.12.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06759706)