İlave İmar Planı Notu

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 13.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  1/1000 ölçekli: Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi Uygulama İmar Planına ait Plan Notu İlavesi   Şenlik, Adnan Menderes,Yakacık, Bağlarbaşı, Güçlükaya, Kamilocak, Şefkat ve Hasköy Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 261 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.09.2020 tarih ve 1016 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan Notu için Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

KONU: Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları İlavesine İlişkin İmar Planı Değişikliği.      

Keçiören İlçesi, Kızlarpınarı Caddesi ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları İlavesine İlişkin İmar Planı Değişikliği; Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 261 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.09.2020 tarih ve 1016 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 13.11.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN: 06839697)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.17.12.2020