İmar Plan Değişikliği 

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.09.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Kışlabaşı ve Şenyuva İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Kışlabaşı ve Şenyuva Mevkii   Keçiören Belediye Meclisi`nin 17.05 2021 tarih ve 253 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.08.2021 tarih ve 1568 sayılı kararı  

 

 

1/1000 Plan için Tıklayınız.

1/1000 Plan Notu İçin Tıklayınız.

1/5000 Plan için Tıklayınız.