İmar Plan Değişikliği

          Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.06.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Bağlum Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notu Değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Karakaya Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.03 2021 tarih ve 147 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 25.05.2021 tarih ve 958 sayılı kararı  

 

 

Plan Notu için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi,  Bağlum Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu Plan Notu Değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.03 2021 tarih ve 147 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 25.05.2021 tarih ve 958 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 28.06.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(PİN: UİP-06433043)

Bilgi ve gereğini arz ederim.12.08.2021