İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Bağlum Merkez Etap (İlave) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu   Kafkas ve Karakaya Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2021 tarih ve 466 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.12.2021 tarih ve 2592 sayılı kararı  


 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Kafkas ve Karşıyaka Mahallesi, Bağlum Merkez Etap (İlave)  ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarih ve 466 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2021 tarih ve 2592 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 03.01.2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:06604952)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.