İmar Plan Değişikliği 

 

          Aşağıda konusu ve mevkii belirtilen imar planı değişikliğine ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.11.2021 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Bağlum/Karşıyaka ve Karakaya Mahalleleri 1848 Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanına Ait İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Bağlum/Karşıyaka ve Karakaya Mahalleleri   1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.06.2021 tarihli ve 309 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarihli ve 1744 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.