İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 19.02.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Bağlum 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu   Karakaya ve Karşıyaka Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.10.2020 tarih ve 415 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 12.01.2021 tarih ve 33 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız
Plan Notu için Tıklayınız