İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 15.10.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Ayvalı, Aşağı Eğlence, Etlik, İncirli ve Esertepe Mahallerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu   Ayvalı, Aşağı Eğlence, Etlik, İncirli ve Esertepe Mahalleleri   Keçiören Belediye Meclisi`nin 04.03 2020 tarih ve 152 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.09.2020 tarih ve 1022 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.

Ayrıntılı Plan Notu için Tıklayınız.