• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (9672 Ada)

İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
 

9672 ada 6 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  İncirli Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2020 tarih ve 365 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2020 tarih ve 1424 sayılı kararı.