İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 04.12.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
 

9672 ada 6 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  İncirli Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2020 tarih ve 365 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 10.11.2020 tarih ve 1424 sayılı kararı.