İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 28.10.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  A. Eğlence Mah.,9529, 9530, 9531 ve 9532 Adalar ve 9531 Adanın Kuzeyindeki Park Alanına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği  

Aşağı Eğlence

Mahallesi

  Keçiören Belediye Meclisi`nin 17.05.2021 tarih ve 258 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.09.2021 tarih ve 1795 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.