İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 24.05.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  9356 ada 1 ve 9354 ada 7 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Ayvalı Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.07 2020 tarih ve 267 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.04.2021 tarih ve 673 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı Plan İçin Tıklayınız.

 

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 9356 ada 1 sayılı parsel ve 9354 ada 7 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.07.2020 tarih ve 267 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.04.2021 tarih ve 673 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 24.05.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PİN:06636853)
         Bilgi ve gereğini arz ederim.