İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.03.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91978 ada 1 sayılı parsel ve 91979 ada 1 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Gümüşdere Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 02.11 2020 tarih ve 458 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 09.02.2021 tarih ve 220 sayılı kararı  

 

Ayrıntılı plan için Tıklayınız.

 

Askı ilanı Sonucu:

Keçiören İlçesi, Gümüşdere Mahallesi, 91978 ada 1 parsel ve 91979 ada 1 parsellere ait 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi’nin 02.11.2020 tarih ve 458 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2021 tarih ve 220 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 03.03.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkartılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir.(Pin 06514034)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 05.04.2021