İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

 

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91977 adanın yapı yüksekliğinin yeninden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği   Ayvalı Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2020 tarih ve 369 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.12.2020 tarih ve 1718 sayılı kararı  

 

Askı ilanı Sonucu:

Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 91977 adanın yapı yüksekliğinin yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09.2020 tarih ve 369 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 11.12.2020 tarih ve 1718 sayılı kararı ile onaylanmış ve onaylı imar planı değişikliği müdürlüğümüz ilan panosunda 19.01.2021 tarihinden itibaren bir ay süre ile askıya çıkarılmış olup, askı süresinde herhangi bir itiraz olmadığından imar planı değişikliği kesinleşmiştir. (PIN: UIP-06939668)

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.19.02.2021