• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

İmar Plan Değişikliği (91849 -91850 - 90698)

İmar Plan Değişikliği 

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.11.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Sancaktepe Mahallesi 91849 ada 1 parsel, 91850 ada ve 90698 ada 1 sayılı parsellere ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği   Sancaktepe Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 19.10.2019 tarih ve 375 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.10.2020 tarih ve 1223 sayılı kararı