İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 02.08.2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile gözetimimizde askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  91834 adanın batısında yer alan park alanından trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan tadilatı   Ovacık Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 17.05 2021 tarih ve 255 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 08.07.2021 tarih ve 1312 sayılı kararı